MELD JE HIER AAN VOOR HET JAARPROGRAMMA

Jaarprogramma

✓  Een diepe heling van onverwerkte emoties en trauma’s  
✓  Je doorbreekt belastende patronen
✓  Je bevrijdt jezelf en daardoor ook je kinderen van systemische belasting
✓  Je komt veel dichter bij je eigen essentie
✓  Je ervaart veel meer ruimte voor lichtheid en speelsheid
✓  De sleutel tot gezonde en vervullende relaties
✓  Je ervaart meer autonomie en innerlijke kracht waardoor er meer ruimte komt voor jouw authenticiteit
✓  Je herstelt het contact met de wijsheid van je vrouwelijkheid en je leert deze volledig te belichamen
✓  Je ervaart een diepe transformatie in de manier waarop je naar jezelf en de wereld kijkt
✓  Je ervaart magie in je dagelijkse leven
✓  Je krijgt het vertrouwen in jezelf om steeds meer de controle los te laten en in overgave te komen met het leven zelf

Je hoeft je niet voor te bereiden op het jaarprogramma. Tijdens het hele jaarprogramma werken we op de laag van de ziel. Hier kan je je niet op voorbereiden.

Wanneer je onverhoopt een weekend niet aanwezig kan zijn, heb je de mogelijkheid om dit weekend in te halen. In overleg kan je het desbetreffende weekend inhalen bij een andere groep. 

Het is een bewuste keuze geweest om voor een intiem groepje vrouwen het jaarprogramma open te stellen. Hierdoor is er elk weekend voldoende ruimte om persoonlijke thema’s te onderzoeken en daar nemen wij dan ook de tijd voor. 

Er vinden twee edities per jaar plaats. 

Familieopstellingen

Een familieopstelling is een werkvorm waarbinnen belastende patronen, die in een familie kunnen voorkomen, zichtbaar gemaakt kunnen worden. De cliënt die voor een familieopstelling komt, zit vaak (onbewust) gevangen in zo’n patroon. Omdat de belastende patronen zichtbaar gemaakt zijn, kunnen er door de begeleider interventies gedaan worden, die maken dat de cliënt zich van deze patronen los kan maken.

Een familieopstelling is een dynamisch soort ‘tableau vivant’ waarin de leden van een familiesysteem worden gerepresenteerd door personen die zich daarvoor beschikbaar stellen: de ‘representanten’. De opgestelde personen zijn dus niet de echte familieleden.

Bij mij werkt het zo dat er tijdens een dag familieopstellingen naast deelnemers die een vraag willen inbrengen, altijd ook representanten aanwezig zijn. Het representant zijn is sowieso een bijzondere ervaring die op zich al het een en ander in beweging kan brengen.

Het bijzondere van familieopstellingen is dat representanten niets hoeven te kunnen of te weten. Sterker nog, hoe minder ze weten, des te beter het vaak werkt.

Wanneer je als representant uitgenodigd wordt om een plek in de ruimte te vinden, word je ‘bewogen’. Het is moeilijk voor te stellen als je dat nog nooit ervaren hebt, maar dat is wat er gebeurt. Je wordt bewogen naar een bepaalde plek toe (of je blijft bewegen), je kan naar de grond getrokken worden, je kan gaan wankelen, allerlei emoties ervaren (verdriet, boosheid, angst).

Ook kan je ineens iets weten over een andere representant of over het familiesysteem wat je onmogelijk kón weten… je ervaart dus via je lichaam en je geest.

We weten niet hoe het mogelijk is dat dit zo werkt, en wij vinden dat ook volstrekt onbelangrijk. Zolang we er maar mee werken kunnen.

Belangrijk is nog om te realiseren dat iedereen dit kan, én dat het ongevaarlijk is. Ook al kun je veel ervaren tijdens het representeren, wanneer je er weer ‘uitstapt’ is het voorbij. Wanneer je dan toch nog het een en ander blijft voelen, zijn dat bijna altijd je eigen thema’s die mee resoneren, en dus van jou zijn. En dat is altijd een cadeautje….

 • Het kan je bevrijden van belemmerende patronen, zowel privé als in het werk.
 • Het helpt je om in een gezonde verbinding komen met je ouders, kinderen of andere familieleden.
 • Het kan je inzicht geven in familieconflicten en hoe daar op een goede manier mee om te kunnen gaan.
 • Het kan je duidelijkheid geven over je partnerrelatie. Is verbinding en liefde (weer) mogelijk?
 • Het kan je inzicht geven over het wel of niet aangaan van een partnerrelatie.
 • Je (weer) verbonden voelen met andere mensen en met het leven.
 • Het kan je helpen om je draai of het doel in je leven te vinden.
 • Het kan je inzicht en een impuls geven in je werksituatie of eigen bedrijf.
 • Het kan je inzicht geven, en beweging brengen in onverklaarbare gevoelens van angst, verdriet, woede, schuldgevoelens of het gevoel er niet bij te horen.
 • Het kan inzicht geven en beweging brengen in verslavingen of in overheersende seksuele gevoelens.
 • Het kan je helpen wanneer je last hebt van depressies, een psychische aandoening of suïcidale neigingen hebt, en hier heel graag meer grip op en inzicht in wil krijgen
 • Als je last hebt van fysieke klachten of een chronische ziekte en nog niets echt geholpen heeft.
 • Het kan je inzichten geven als lid van een samengesteld gezin, waarbinnen je spanningen en problemen ervaart.
 • Het kan verheldering geven aan iedereen die al veel persoonlijk werk heeft verricht maar het gevoel heeft nog niet bij de kern te zijn uitgekomen.
 • Ook kan het verhelderende inzichten geven aan ouders die een vraag kunnen inbrengen voor hun kind dat vastloopt en/of moeilijk uit belemmerende patronen kan komen, thuis of op school. Het kind hoeft overigens zelf niet bij de opstelling aanwezig te zijn.
Gemiddeld hebben de meeste mensen genoeg aan één tot drie opstellingen (in totaal), maar er zijn ook wel uitschieters. Het hangt er natuurlijk ook van af hoe ‘belast’ je bent, hoeveel trauma’s je hebt opgelopen in het leven. Over het algemeen brengt één opstelling al aardig wat inzicht en beweging teweeg bij je, en dat heeft tijd nodig om te bezinken. Een opstelling brengt ook vaak een proces op gang, en dat proces heeft ook zijn eigen tijd nodig. Te snel een opstelling erna doen zou dat proces kunnen verstoren. Wanneer na verloop van tijd het proces lijkt te blokkeren, is het misschien de juiste tijd om weer een opstelling te doen.

Voor een eigen opstelling is het belangrijk dat je een vraag hebt, maar de vraag hoeft zeer zeker niet duidelijk of helder te zijn.

De vraag, het thema, dat wat jou belemmert, daar waar jij tegenaan loopt in het leven dient voor jou belangrijk te zijn. Ook wanneer dat ‘alleen maar’ een gevoel is, zoals bijvoorbeeld schaamte, angst, depressie, onzekerheid.

Overigens kunnen vragen ook werkgerelateerd (stress, burn-out) en ziekte gerelateerd zijn, of met thema’s zoals adoptie en/of samengestelde gezinnen.

Ja, als jij je aanmeldt als vraagsteller wordt de vraag die je inbrengt altijd behandeld.

Het prettig om zoveel mogelijk feitelijke informatie over je familie van herkomst te verzamelen. Dit geldt zowel als jouw vraag of thema direct gerelateerd is aan je familie van herkomst, als wanneer het een hele andere vraag betreft die bijvoorbeeld betrekking heeft op je huidige gezin, je relatie (of de afwezigheid daarvan), emotionele of psychische problemen, ziekte enzovoort.

Praat (voor zover dat kan) met je ouders of met andere familieleden om te achterhalen of er misschien vroegere gebeurtenissen zijn voorgevallen waarvan je nog geen weet had. Denk aan miskramen, abortussen, geadopteerde of afgestane kinderen, (ernstige) lichamelijke of geestelijke ziektes in de familie, alcoholisme, ongelukken, gebeurtenissen in de oorlog, familievetes, familiegeheimen, enzovoort.

Zoek in de directe bloedlijn; ouders, broers en zussen van je ouders, opa’s en oma’s en eventueel nog verder terug.

Meestal (zeker als het al langer geleden is en het niet zo direct van betrekking is op henzelf) vinden familieleden het fijn om over vroeger te vertellen.

Het is echter niet noodzakelijk om veel informatie te verzamelen om een opstelling te kunnen doen. Niet iedereen beschikt (meer) over de mogelijkheid om aan informatie te komen.

Wanneer we de familie opstellen, gebruiken we representanten voor je familieleden. Representanten hebben geen voorkennis van de persoon die ze representeren en kunnen daardoor heel zuiver waarnemen wat er in de diepte speelt, waar het echt over gaat.

Als bijvoorbeeld je echte moeder in de opstelling zou staan, worden haar eigen trauma’s vaak niet zichtbaar uit zelfbehoud, en zonder dat ze zich daarvan bewust is. Een representant echter, ervaart juist die verborgen trauma’s, hoeft deze niet terug te houden, en geeft dus een veel accurater beeld van de realiteit.

Ja dat kan. Je kunt je gewoon aanmelden als deelnemer, dus ook als je alleen maar wilt komen kijken en ervaren wat familieopstellingen nu eigenlijk zijn.

Mocht tijdens de dag toch behoefte ontstaan aan een eigen opstelling, dan blijft de mogelijkheid open om een vraag in te brengen als je dat zou willen.

Ja, dat kan. Je kunt je gewoon aanmelden als deelnemer, maar het is niet verplicht om een eigen opstelling te doen. Je kunt die dag dan gewoon meedoen als representant.

Mocht tijdens de dag toch behoefte ontstaan aan een eigen opstelling, dan blijft de mogelijkheid open om een vraag in te brengen als je dat zou willen.

Jazeker, voor de opstelling maakt dat niets uit. Hetzelfde geldt voor pleegkinderen, pleegouders en adoptieouders.

Een ouder kan en mag altijd een opstelling doen voor haar of zijn kind. De leeftijd van het kind maakt niet uit (tussen 0 en 83…). Het is niet noodzakelijk dat beide ouders aanwezig zijn bij een opstelling voor een kind en het kind zelf hoeft ook niet bij de opstelling aanwezig te zijn. Een opstelling voor een kind kan zowel plaatsvinden in een groep als individueel.

Dat kan, maar uitsluitend wanneer die persoon daar expliciet toestemming voor gegeven heeft.

Het beste is het wanneer de partner daarbij aanwezig is, maar het kan ook zonder. Wanneer de partner er toestemming voor geeft kunnen we ook naar zijn of haar deel van het thema of probleem kijken. Wanneer de partner géén toestemming geeft, kun je alleen naar je eigen deel van het relatiethema of probleem kijken. En ook dat kan heel veel inzicht geven.

Bij psychische aandoeningen en het gebruik van psychofarmaca (zoals bijvoorbeeld antipsychotica) is het wellicht raadzaam om met de behandelende arts te overleggen of een familieopstelling op dit moment een goed idee is. Verder zijn er wat ons betreft geen contra-indicaties.

De veiligheid en privacy van de cliënten hebben wij hoog in het vaandel staan en we doen er alles aan om deze te waarborgen. Dit wordt doorgaans ook zo door de deelnemers ervaren en aan ons teruggekoppeld.

Jazeker. Wij kunnen geen therapie bedenken die conflicteert met familieopstellingen.
Het is na een opstelling uiteraard altijd mogelijk om contact met ons op te nemen om een en ander nog na te bespreken.
Zeker, het is altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een privé familieopstelling.
Een opstelling is een zeer concrete werkvorm. Het feit dat niemand precies weet hoe een opstelling nu eigenlijk werkt, dat niemand weet hoe het mogelijk is dat een representant in een opstelling bewogen wordt en nauwkeurige informatie heeft over de persoon die gerepresenteerd wordt, maakt het niet minder concreet. En gelukkig hoeven we ook niet te weten hoe het werkt om er mee te kunnen werken. Vergelijk het maar met zwaartekracht. Het is nog steeds niet zeker hoe dat werkt, maar desondanks kunnen we het zeer goed waarnemen én er mee werken…
Ja, er kunnen zeker ook opstellingen met kinderen gedaan worden. Dit kan door middel van een systemisch consult of via een familieopstelling in de groep. De leeftijd en mate van volwassenheid van de kinderen bepaald wel voor welke vorm er gekozen wordt.
Ook een samengesteld gezin kan worden opgesteld. Los van de vraag of betrokkenen elkaar mogen en van goede wil zijn, komen in een samengesteld gezin vaak spanningen voor. Buiten het samengestelde gezin is er meestal sprake van een of meerdere ex-partners; de biologische ouder van het kind/de kinderen. Door middel van een opstelling kunnen de onbewuste dynamieken die er spelen zichtbaar worden. En door middel van interventies die binnen de opstelling worden toegepast, kan de invloed van deze dynamieken bewuster en kleiner worden.