MELD JE HIER AAN VOOR HET JAARPROGRAMMA

Familieopstelling

Het lot van ons gezin, onze (voor)ouders en onze familie hebben een veel grotere invloed op ons leven dan we vaak beseffen. 

Tijdens een familieopstelling krijg je inzicht in de dynamiek van jouw familie en hierbij krijg je de ruimte voor het doorbreken van oude patronen en het loslaten van lasten die niet bij jouw horen. Je komt weer in contact met je ware essentie en gaat leven vanuit meer authenticiteit.

Ondanks wat de naam doet vermoeden hoeft je vraag voor een opstelling niet om familie te gaan, maar het kan over elk thema gaan, waar je meer inzicht in wilt krijgen zoals werk of je relatie. Er staat een nieuwe datum gepland op 13 juli 2024 in Bussum.

Aanmelden als vraagsteller of representant?

Als je kiest voor deelname als vraagsteller breng je een eigen vraag in. Jouw vraag komt deze dag altijd aan de beurt. Het deelnemen aan een familieopstelling in de vorm van een workshop is ook voor degenen die zelf geen vraag hebben een indrukwekkende ervaring. Je kunt namelijk ook deelnemen als representant. Als representant doe je mee met de opstelling van een ander. Het is een hele toegankelijke manier om kennis te maken met familieopstellingen en mijn manier van werken. Representanten zijn mensen die binnen een familieopstelling een ander ‘representeren’. Ze staan dan in de ‘rol’ van iemands vader, moeder, iemands kind of een ander familielid, of staan bijvoorbeeld voor een heel land zoals Indonesië of Duitsland.

Een deelnemer die naar een workshop familieopstellingen komt voor een eigen opstelling, kan ter plekke tevens als representant gevraagd worden voor in de opstelling van een andere deelnemer. Dit kan een hele mooie ervaring zijn, maar is zeker niet verplicht. Iedereen mag altijd, zonder opgaaf van reden, weigeren om op een bepaald moment in een representanten-rol te gaan staan.

Echte heling vindt plaats op de laag van de ziel

Ervaar je dat het leven niet stroomt, dat je tegen hardnekkige patronen aanloopt of ontbreekt het aan een bepaalde levenskwaliteit? Tijdens een familieopstelling wordt hetgeen dat normaal niet zichtbaar voor ons is, zichtbaar. Je komt weer in contact met je authenticiteit waardoor je oude patronen kunt vervangen door een nieuwe levenswijze die veel meer bij je past. 

Een familieopstelling vindt veelal plaats in groepsverband. De groep bestaat uit deelnemers die een vraag in brengen; de vraagsteller en deelnemers die iets of iemand binnen het familiesysteem van de ander representeert; de representant.

Een opstelling kan innerlijk een hoop in beweging brengen waardoor jij weer de juiste plek binnen jouw familiesysteem kunt innemen. Je komt weer in de kracht van jouw leven te staan en er wordt een liefdevollere verbinding met jezelf en anderen in werking gezet.

Het leven lacht je toe als het je lukt je eigen plek in te nemen in je familiesysteem. Waar sta jij?

Ervaar je dat het leven niet stroomt, dat je tegen hardnekkige patronen aanloopt of ontbreekt het aan een bepaalde levenskwaliteit? Tijdens een familieopstelling wordt hetgeen dat normaal niet zichtbaar voor ons is, zichtbaar. Je komt weer in contact met je authenticiteit waardoor je oude patronen kunt vervangen door een nieuwe levenswijze die veel meer bij je past. 

Een familieopstelling vindt veelal plaats in groepsverband. De groep bestaat uit deelnemers die een vraag in brengen; de vraagsteller en deelnemers die iets of iemand binnen het familiesysteem van de ander representeert; de representant.

Een opstelling kan innerlijk een hoop in beweging brengen waardoor jij weer de juiste plek binnen jouw familiesysteem kunt innemen. Je komt weer in de kracht van jouw leven te staan en er wordt een liefdevollere verbinding met jezelf en anderen in werking gezet.

Familieopstellingen | Systemisch werken | Simone Rayer

Veelgestelde vragen

Een familieopstelling is een werkvorm waarbinnen belastende patronen, die in een familie kunnen voorkomen, zichtbaar gemaakt kunnen worden. Degene die voor een familieopstelling komt, zit vaak (onbewust) gevangen in zo’n patroon. Omdat de belastende patronen zichtbaar gemaakt zijn, kunnen er door de begeleider interventies gedaan worden, die maken dat de cliënt zich van deze patronen los kan maken.

Een familieopstelling is een dynamisch soort ‘tableau vivant’ waarin de leden van een familiesysteem worden gerepresenteerd door personen die zich daarvoor beschikbaar stellen: de ‘representanten’. De opgestelde personen zijn dus niet de echte familieleden.

Bij mij werkt het zo dat er tijdens een dag familieopstellingen naast deelnemers die een vraag willen inbrengen, altijd ook representanten aanwezig zijn. Het representant zijn is sowieso een bijzondere ervaring die op zich al het een en ander in beweging kan brengen.

Het bijzondere van familieopstellingen is dat representanten niets hoeven te kunnen of te weten. Sterker nog, hoe minder ze weten, des te beter het vaak werkt.

Wanneer je als representant uitgenodigd wordt om een plek in de ruimte te vinden, word je ‘bewogen’. Het is moeilijk voor te stellen als je dat nog nooit ervaren hebt, maar dat is wat er gebeurt. Je wordt bewogen naar een bepaalde plek toe (of je blijft bewegen), je kan naar de grond getrokken worden, je kan gaan wankelen, allerlei emoties ervaren (verdriet, boosheid, angst).

Ook kan je ineens iets weten over een andere representant of over het familiesysteem wat je onmogelijk kón weten… je ervaart dus via je lichaam en je geest.

We weten niet hoe het mogelijk is dat dit zo werkt, en wij vinden dat ook volstrekt onbelangrijk. Zolang we er maar mee werken kunnen.

Belangrijk is nog om te realiseren dat iedereen dit kan, én dat het ongevaarlijk is. Ook al kun je veel ervaren tijdens het representeren, wanneer je er weer ‘uitstapt’ is het voorbij. Wanneer je dan toch nog het een en ander blijft voelen, zijn dat bijna altijd je eigen thema’s die mee resoneren, en dus van jou zijn. En dat is altijd een cadeautje….

Om een familieopstelling te kunnen doen hoef jij niet daadwerkelijk jouw familie mee te nemen. Er wordt gebruik gemaakt van representanten die kunnen dienen als familieleden. De representanten hebben geen voorkennis en staan ten dienste van jouw systeem en dat wat zich tijdens de opstelling wilt tonen. 


✓ Jezelf bevrijden van belemmerende patronen

✓ Jou helpen om je draai te vinden

✓ Je (weer) verbonden voelen met andere mensen en met het leven

✓ Inzicht en beweging krijgen in onverklaarbare gevoelens van angst, verdriet, woede, schuldgevoelens of het gevoel er niet bij te horen

✓ Inzicht en beweging krijgen tijdens een burn-out

✓ Duidelijk krijgen waarom je kind niet lekker in zijn of haar vel zit

✓ Duidelijkheid verkrijgen over je partnerrelatie: is verbinding en liefde (weer) mogelijk?

✓ Inzicht verkrijgen in familieconflicten en daar op een goede manier mee om kunnen gaan

✓ Je inzicht en impuls geven in je werksituatie of eigen bedrijf

Ondanks wat de naam doet vermoeden hoeft je vraag voor een opstelling niet om familie te gaan, maar het kan over elk thema gaan, waar je meer inzicht in wilt krijgen zoals werk of je relatie. 

Het is fijn wanneer je voorafgaand aan jouw familieopstelling goed hebt nagedacht over de vraag of het thema dat je wilt inbrengen. Echter is dit geen harde vereiste. Het kan zijn dat je ergens tegenaan loopt maar het niet precies kan duiden. Ook dan is het mogelijk om een opstelling te doen. Het kan ook voorkomen dat je een vraag of thema in je hoofd had en dat je dit tijdens de dag zelf toch wilt veranderen. Dat is geen enkel probleem. Dat wat het meest gezien wilt worden zal zich tijdens de opstelling laten zien.