Onderstaand vind je de vragenlijst als voorbereiding op het intakegesprek voor het BADASS jaarprogramma. Bij thema twee (jouw familiesysteem) hoef je geen antwoord op alle vragen te geven, maar vooral op wat jij denkt wat van belang is voor jou. Wil je jezelf bij de vragen van het derde thema (je lichaamsbewustzijn) een cijfer van 0-10 geven, en uitleggen waarom je dit zo ervaart?