Algemene voorwaarden 

Artikel 1: Integriteit

1.1   Simone Rayer is ervaren in het begeleiden van individuen en groepen en hebben de veiligheid en integriteit van de deelnemer(s) hoog in het vaandel. Iedere deelnemer blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn en veiligheid.
1.2    Simone Rayer garandeert dat alles wat in persoonlijk vertrouwen door de deelnemer(s) tijdens de opleiding, training,  workshop of coaching gedeeld wordt, met het grootste respect en vertrouwen wordt behandeld en dat de trainer(s) of coach hierin een zwijgplicht hanteren. Niets wordt naar buiten gebracht of besproken met derden, tenzij deze derden collega-trainers zijn die betrokken zijn bij de opleiding of het instituut.

 

 

Artikel 2: Familieopstellingen, workshops en retraites(inschrijving en annulering)

2.1    Alle workshops (zoals bijvoorbeeld een dag Familieopstellingen) vallen onder ‘dienstverlening’ en zijn derhalve belast met het hoge btw-tarief (21%).
2.2    U bent officieel aangemeld wanneer u zich via de website of telefonisch hebt opgegeven en een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen van me. U bent ingeschreven als deelnemer op het moment dat het workshopgeld is betaald.
2.3    U hebt recht op een bedenktijd van 14 werkdagen, ingaande na aanmelding en schriftelijke ontvangstbevestiging van Simone Rayer. Binnen deze termijn kunt u uw aanmelding zonder opgaaf van reden annuleren. De bedenktijd vervalt na 14 werkdagen of op het moment dat u daadwerkelijk van de diensten gebruikmaakt.
2.4    Uw betaling dient binnen de betaaltermijn (aangegeven in de factuur) en vóór aanvang van de workshop via bankoverschrijving te zijn voldaan. Uw betaling is tevens de garantie voor uw plaats in de workshop.
2.5    Te laat betalen kan er voor zorgen dat uw plaats aan iemand op de wachtlijst wordt doorgegeven maar ontheft u niet van uw betaalplicht.
2.6    Wanneer u tot 3 weken voor aanvang van de workshop uw deelname annuleert, dan krijgt u het workshopbedrag retour, met aftrek van reserverings- en administratiekosten à € 15,-.
2.7    Wanneer u 3 weken tot 1 week voor aanvang van de workshop uw deelname annuleert, dan betaalt u 50 % van het workshopbedrag.
2.8    Wanneer u 1 week of korter voor aanvang van de workshop uw deelname annuleert, dan vervalt het recht op teruggave en dient het gehele (nog uitstaande) bedrag te worden voldaan.
2.9    Een workshop dient volledig betaald te zijn voor u kunt deelnemen. Wanneer u 1 (of meerdere) van de dagen afwezig bent, wordt geen restitutie verleend.
2.10    Wanneer u zich hebt aangemeld voor een workshop en u bent zonder berichtgeving afwezig, dan wordt deze dag (of worden deze dagen) in rekening gebracht en is restitutie niet mogelijk.
2.11    Deelname verzetten: bent u onverwacht verhinderd dan is het mogelijk om deelname aan een workshop eenmalig kosteloos te verplaatsen naar een andere datum waar nog plaats is, mits:
-    U het factuurbedrag voor de workshop hebt betaald;
-    U dit tenminste 3 weken voor aanvang van de (eerstgeplande) workshop aangeeft;
-    Bij dit verzoek korter dan 3 weken voor aanvang van de workshop, iemand uw plaats kan innemen;
-    De verplaatsing binnen een jaar na factuurdatum plaatsvindt.
2.12    Wanneer een workshop niet kan doorgaan wegens te weinig deelnemers, door ziekte of wegvallen van een trainer of door andere onvoorziene omstandigheden, dan hebt u recht op volledige restitutie van het reeds betaalde workshopgeld. Dit bedrag zal binnen 3 weken worden terugbetaald.